Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Splošni kontakt

Andrej Tomazic

Cesta v Gorice 32, 1000 Ljubljana

+38641302046

andrej.tomazic@renault-trucks.com

* Pravico imate, da si ogledate in, po potrebi, popravite podatke, ki jih imamo o vas. Za zagotovitev informacij, ki jih imamo o vas, vam lahko zaračunamo pristojbino za dostop. Če so vaši podatki napačni ali če ne želite prejemati informacij od nas, nam pišite na: RENAULT TRUCKS, Digital Channel (TER C50 2 56) 99 Route de Lyon, 69806 Saint Priest Cedex / France

——

V skladu z veljavnimi predpisi in zlasti zakoni o varstvu osebnih podatkov vas opozarjamo, da morajo biti pripombe, ki jih navedete v prijavi, objektivne in v skladu s ciljem ter ne smejo kršiti pravic ljudi. V primeru kršitve ste civilno in kazensko odgovorni.

Conformément à la règlementation en vigueur et notamment celle sur la protection des données personnelles, nous attirons votre attention sur le fait que les commentaires que vous saisissez dans l'application doivent être objectifs et en adéquation avec le but recherché et ne pas porter atteinte aux droits des personnes. En cas de manquement vous engagez votre responsabilité civile et pénale.